POCA: Apel de proiecte pentru creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali în formularea de politici publice alternative!

MDRAPFE – AM POCA a lansat ieri, 9 februarie 2017, cererea de proiecte nr. CP 2/2017 „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

Cererea de proiecte se regăsește în sistemul informatic MySMIS astfel:

  • Cod apel: POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
  • Titlu: CP 2/2017 – Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative

Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Părțile interesate sunt invitate să depună cererile de finanțare până la data de 30 martie 2017, ora 17.00.

CLOSE